ยินดีต้อนรับสู่บอสตันบอสตันประเทศไทย

จากทั่วโลก ในการเดินทางของนวัตกรรมของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มขึ้นในปีพ. ศ. 2522 เมื่อครั้งที่หลอดสวนแบบควบคุมได้ใช้เป็นครั้งแรกด้วยกระบวนการ Less-invasive Procedure วันนี้เรายังคงรักษามรดกของเราในการนำเสนอนวัตกรรมที่มีความหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทั่วโลกและมอบคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกค้าของเรา

ในประเทศไทย Boston Scientific ได้ให้การสนับสนุนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มาตั้งแต่ปี 2540 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีพนักงานประมาณ 50 คนในประเทศไทยที่ให้บริการในตลาดในประเทศ

ปรัชญาแห่งความมีศักยภาพของเราคือการพัฒนาบุคคลากร พัฒนาธุรกิจ เราบรรลุเป้าหมายนี้โดยการแสวงหาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างบริษัทฯให้เป็นสถานที่ดีเลิศในการทำงาน  สร้างวัฒนธรรมที่ให้ลำดับความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนา รวมถึงวัฒนธรรมที่มีมาตรการด้านความเสี่ยงและเผชิญความท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบัน

เรารู้ว่านวัตกรรมและการเติบโตไม่เกิดขึ้นหากไม่มีบุคคลากร ผู้ที่อุทิศตนสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจที่สร้างความแตกต่าง  เพื่อบรรลุซึ่งผลสำเร็จ บริษัทฯยังคงดีงดูดและรักษาไว้ซื่งคนที่ดีที่สุดและมีความฉลาดปราดเปรื่องที่สุดในอุตสาหกรรม

นี่คือเหตุผลที่เราลงทุนในพนักงาน โดยนำเสนอสิทธิประโยชน์ ที่เรียกว่า Total Rewards  บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะให้พนักงาน มาปฏิบัติงานในแต่ละวันแด้วยความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ให้ทางเลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้านรวมถึงบุคคลในครอบครัว

My Life

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า สามารถมีการบูรณาการในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมได้ บริษัทฯ นำเสนอการลาหยุดรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง การลา Family-Friendly Leave การทำงานแบบยืดหยุ่น Work - flex และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกัน พนักงาน เองก็สามารถประสบความสำเร็จในการทำงาน

My Health

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและบุคคลอันเป็นที่รักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทฯ เราให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ ตลอดจนโปรแกรมด้านส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นการให้รางวัลกับชีวิต

My Wealth

พนักงานสามารถดูแลรายได้และลงทุนในอนาคตผ่านโครงการด้านการเงินและทรัพยากรที่ Boston Scientific มีให้